När det oundvikliga hänt

Alla stöter vi på hinder i livet, framför allt händer det i relationer av olika slag. Ett giftermål eller samboskap är ett av de största förändringarna i våra liv som vi kan bestämma oss för. Att flytta ihop är en stor sak, framför allt om man har bott själv innan. Många flyttar ihop efter att ha känt varandra efter veckor, eller dagar. Då känner man inte varandra. Många berättar att de upplever att de inte har känt sin partner efter flera års samboskap. Många saker händer oss och förändrar oss. Även om man upplever att man har lärt känna någon, kan man konstatera att så inte varit fallet. Så hur lär man känna någon? Hälften av alla giftermål och samboförhållanden slutar i skilsmässa. Och när det händer, vad gör man då? Speciellt gäller det om man har barn tillsammans. Hur gör man då för att inte göra barnen illa?

Familjejuridik är ett område som rör skilsmässor

Familjejuridik är den delen av juridiken som innefattar allt som har med familjerelationer att göra, så även skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge med barn. Det gäller även arv och arvsrätt. I händelse av vårdnadstvist är det viktiga att ta hänsyn till barns bästa. Det är något inte alltid låter sig göras, trots att det har skrivits in i lagen, både i socialtjänsten och i lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Då det kommer till barn som är gemensamma i en skilsmässa, spjälkas allt som rör barnen upp i tre delar; vårdnaden (den delen då en förälder bestämmer över var barnet går i skola, till exempel), boende (var barnet ska bo) och umgänge, även om en förälder varken har vårdnad eller boende, kan en förälder ha rätt till umgänge med barnet. Här ska barnet få vara med och bestämma om sitt eget liv. Svårigheterna är när barnet är litet, vad förstår ett barn om vad som är bäst för det själv? En vårdnadstvist är en fruktansvärd historia för alla inblandade. Det viktigaste är som sagt barnets bästa. Inget annat! Här kan du läsa en blogg om familjerätt, ett annat ord för familjejuridik.

29 Aug 2017