Behöver du personlig assistans?

Är det så att du har en omfattande funktionsnedsättning? Då har du möjlighet att få personlig assistans. Det innebär att du kan få personliga assistenter som hjälper dig med det du behöver få hjälp med. Det du ska ha behov av hjälp med är de grundläggande behoven. Det handlar då om saker som att äta, klä av och på sig, sköta hygien samt mycket mer. Du måste vara under 65 år för att få personlig assistans. En personlig assistent ska finnas där för dig så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt oavsett vad du har för nedsättningar. Personlig assistans är något både barn och vuxna kan ha rätt till. Läs mer här. 

Hur söker jag personlig assistans?

Du ska söka personlig assistans och det antingen hos Försäkringskassan eller hos din kommun. Det beror på hur många timmar per vecka det gäller var du ska söka. Om det är så att du behöver hjälp med de grundläggande behoven i mindre än 20 timmar i veckan så är det kommunen du vänder dig till. Om du har behov med mer hjälp än 20 timmar per vecka, då är det assistansersättning från Försäkringskassan du kan ansöka om. 

Efter att du har sökt om detta, så utreds det om du har rätt till det eller inte. Du måste tillhöra någon av de tre grupper som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för att kunna få assistans.

20 May 2021